Confidencus is er voor u bij goed weer en bij slecht weer. Daarom bieden wij u de gewenste ondersteuning als u dreigt om te vallen, maar ook als u de groei van uw organisatie niet meer overziet. Beide situaties vragen om de specifieke ondersteuning om de daarbij behoren problemen in kaart te brengen aan te pakken. Samen met u brengen wij de werkelijkheid in beeld en werken vandaar uit naar de gewenste duurzame situatie Met name in situaties van crisis is het zaak om tijdig hulp te zoeken. Vaak kan bij vroegtijdig ingrijpen erger worden voorkomen en kan een basis gelegd worden voor een nieuwe en betere toekomst. Daarvoor geld dat we de problemen niet omzeilen, maar samen met u schouder aan schouder de problemen doorleven en oplossen. Wilt u een probleem duurzaam oplossen dan moet u er dwars door heen.

Zo bieden wij ondersteuning en advies bij de volgende situaties:
- Startende onderneming
- Crisis management
- Mystery guest, horeca en retail
- Sanering
- Reorganisaties
- Netwerktrainingen
- Professionalisering van uw onderneming (bedrijfsoptimalisatie)

 

"Samen met u gaan we niet alleen het muurtje tekenen, we gaan hem ook met u bouwen"