Verenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij en steeds meer maatschappelijke, sociaal/economische en demografische ontwikkelingen raken de verenigingen. Ontwikkelingen als; krimp, vergrijzing, werkloosheid, terug lopende subsidies, afnemend aantal sponsoren en de individualisering zijn bredere problemen die vragen om een andere aanpak. Een meer proactieve aanpak om bestaande knelpunten gemeenschappelijk aan te pakken en latente knelpunten voor te zijn. We staan dan ook aan het begin van een geheel andere benadering als het gaat om de rol van verenigingen binnen haar sociale context en het besturen van deze verenigingen.

De KNVB heeft met “Scholder an Scholder” een project gelanceerd om voetbalverenigingen een handreiking te beiden om samen met elkaar oplossingen te zoeken om de komende jaren deze maatschappelijke issues het hoofd te bieden. Door de samenwerking tussen verenigingen te vergroten kunnen gemeenschappelijke oplossingen ontstaan. De uitvoer van deze plannen ligt bij de verenigingen zelf.

Confidencus heeft veel ervaring en kennis op het gebied van verbinden van clubs en overige actoren binnen het maatschappelijk veld die kunnen bijdragen aan een gezonde levensvatbare club. Grote clubs willen vaak niet de aanjager zijn van dergelijke trajecten of kleinere verenigingen zijn sceptisch t.o.v. grote clubs. Als onafhankelijke partij kan Confidencus de bruggenbouwer en initiator zijn om clubs met elkaar te verbinden. Daarnaast bieden wij onze kennis en ervaring aan bij de uitvoer van plannen en beleid. Hiervoor staan diverse projecten startklaar, voetbalclubs hoeven alleen maar “in te stappen”. Denk hierbij aan sociaal maatschappelijke projecten, waarbij kwaliteit van bestuur, kader en trainers zal worden verbeterd, en waar clubs een verdienmodel wordt geboden.