Projecten

Bij Confidencus vinden momenteel meerdere projecten plaats. Deze projecten werken allemaal aan hetzelfde hoofddoel, namelijk het sociaal activeren en daarna arbeidsfit maken van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Confidencus geeft deze mensen een contract voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden binnen de projecten met daarnaast begeleiding die nodig is om uiteindelijk in (vaste) loondienst te komen. Mensen die lange tijd werkloos zijn geweest komen zo weer geleidelijk aan terug in arbeidsmarkt, ontwikkelen een werkritme en werken weer samen met collega's. Een duidelijke structuur en positieve werksfeer zijn hierin de basis.

 

Textiel reconditionering en verwerking

Eén van de eerste projecten waar Confidencus mee is gestart, is de reconditionering en verwerking van textiel. Binnen dit project vallen werkzaamheden als het doubleren van stoffen en het op maat maken van coupons. 

Ompakken en verpakken

Een ander project is het ompakken en verpakken van goederen. Dit gebeurt gebaseerd op aanvragen vanuit bedrijven en organisaties. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om verpakken van bulk naar consumenteneenheid.

Sorteer werkzaamheden

Een andere werkzaamheid die regelmatig wordt uitgevoerd is het sorteren van materialen. Dit gebeurt hoofdzakelijk met bijvoorbeeld flyers of delen van speelgoed. Uiteraard kunnen deze werkzaamheden op aanvraag uitgebreid worden met andere sorteerklussen.