Instroom, doorstroom, uitstroom van personeel.

Door de aanwezige van de jarenlange kennis en praktijkgerichte ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, personeel- en organisatie en re-integratie, kan Confidencus een uitgebreid pakket aan diensten aan bieden als het gaat om de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Hierbij richten wij ons op zowel de overheid als ook het particuliere bedrijfsleven. Zo bieden wij diensten aan op het gebied van re-integratie; zoals outplacement, WIA, jobhunting en voeren wij grotere re-integratietrajecten uit binnen de overheid. Met namen voor de Gemeenten bieden wij diensten aan die een oplossing bieden voor de aanwezige caseload. Tevens bieden wij oplossingen voor interne vraagstukken op het gebeid van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel

De juiste inzet van personeel zorgt voor een gezonde en effectieve bedrijfsvoering.

Instroom, doorstroom en uitstroom zijn de kernactiviteiten als het gaat om het succesvol ondernemen, waarbij het personeel als belangrijkste productiefactor centraal staat. Het effectief en efficiënt inzetten van uw personeel begint al bij de instroom. Te veel wordt er momenteel, mede door de economische situatie, gekeken naar de korte termijn. Ik heb nu iemand nodig voor een klus en daar zoek ik iemand voor. Gevolg is dat we telkens mis grijpen, niet genoeg gekwalificeerd personeel hebben en veel last hebben van niet ingeplande uitstroom. Dit veroorzaakt veel onrust, kwaliteitsschade, ineffectieve procesvoering, met als gevolg dat u ook financiële schade leidt. Een effectieve procesgang vraagt om een vaste groep van personeel dat past bij uw onderneming en visie en die toegerust is met voldoende kennis om flexibel mee te draaien is alle veranderende omstandigheden. Bij de instroom zal dan ook meer de vraag gesteld moeten worden: “Wie past er het beste bij de huidige functie, bij mijn organisatie en bij toekomstige functies. Of te wel; “wat is de toegevoegde waarde van de medewerker nu en in de toekomst”.

Het aanbod is groot op de arbeidsmarkt. Als werkgever heeft u een groot aanbod aan goed personeel. Het is de kunst om uit de grote groep werkzoekenden de geschikte medewerker te vinden. De meest geschikte medewerker betekent de kandidaat die het beste past bij de functie, de cultuur en bij de toekomst. Confidencus adviseert en ondersteunt u bij het vinden van de meest geschikte medewerkers. Wij bieden onze expertise aan en ondersteunen u bij de alle instrumenten die nodig zijn om de juiste medewerkers te vinden; zoals, functiebeschrijvingen, vacatures, werving en selectie, subsidies

Goed personeel vinden is een uitdaging, maar het behouden van goed personeel is een kunst. Als werkgever wilt u een flexibel en bekwaam bestand aan personeel waarmee u iedere verandering en uitdaging aan kunt. Daarvoor zult u uw personeel altijd gemotiveerd moeten houden, vakbekwaam en flexibel. Confidencus adviseert en ondersteunt u tijdens deze lastige processen. Wij bieden onze expertise aan bij de uitvoer van doorstroom processen die zich richten op de ontwikkeling en behoud van de medewerkers in uw organisatie. Zoals, Personeelsplanning, opleiding, functioneren en beoordelen, belonen, promotie en demotie.

Ook bij uitstroom van personeel is de nodige aandacht en expertise vereist. Vooral als het gaat om het afscheid nemen van personeel in vervelende omstandigheden. Naast de vele juridische regels en procedures moet een dergelijk proces ook naar het personeel toe zorgvuldig worden uitgevoerd. Confidencus adviseert en ondersteunt u tijdens deze lastige processen. Wij bieden onze expertise aan en ondersteunen u bij de inzet van alle instrumenten die nodig zijn bij de uitstroom van personeel; zoals, Personeelsplanning, outplacement, ziektewet ARBO (WIA), ontslag, reorganisatie.